DISCLAIMER

[Dasar Penafian / Disclaimer]

Polisi ini sah mulai 8 November 2015


Blog ini adalah blog peribadi yang ditulis dan diedit oleh saya, Amira. 

Blog ini menerima tawaran iklan berbayar tunai, tajaan, sisipan berbayar atau bentuk compensation lain. 

Kandungan dan gambar adalah hak milik pemilik blogger, Amira kecuali dinyatakan sebaliknya dan tidak boleh diterbitkan semula dalam format apa pun untuk tujuan editorial / komersial atau lain-lain tanpa kebenaran bertulis dari Amira.

Blog ini mengandungi kandungan yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan.  Pandangan dan pendapat yang diluahkan di blog ini adalah milik blogger semata-mata. Pendapat penulis tidak semestinya kekal. 

No comments:

Post a Comment

Thank you for your comment ^_^